TERAPIAA TAMPEREELLA

Apunasi elämän erilaisissa ongelmatilanteissa

Apua etäterapiasta 

Koronavirus on mullistanut monen arjen, ja poikkeustila on aiheuttanut lukuisiin koteihin huolta paitsi omasta ja läheisten terveydestä, niin myös toimeentulosta ja jaksamisesta. Jos tuntuu että omat voimat eivät riitä, ilmapiiri kotona on kiristynyt, tai vallitsevaan tilanteeseen ja asioihin olisi hyvä ylipäänsä saada uudenlaista näkökulmaa, voi keskustelu terapeutin kanssa auttaa. Terapia voidaan helposti järjestää etänä esimerkiksi puhelimen, tietokoneen tai tablet-tietokoneen välityksellä.

Ota rohkeasti yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostitse!

TERAPIA AVUKSI ELÄMÄN VAIKEISIIN TILANTEISIIN:

  • Masennus ja ahdistus
  • Sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Parisuhteen päättyminen
  • Työpaikan menetys
  • Liiallinen alkoholin käyttö ja muut riippuvuudet
  • Läheisen kuolema tai onnettomuudet
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut väkivaltakokemukset

Terapiassa keskustellaan tunteista, ajatuksista ja toiveista, joita terapiassa kävijälla on mielessä ajankohtaisina. Terapia tuo helpotusta elämään, antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn sekä mahdollistaa huolien jakamisen ja kuulluksi tulemisen. Ratkaisukeskeinen terapia on voimaannuttavaa ja asiakkaalle energiaa antavaa. Terapeutti toimii apuna rakentamassa askelia merkityksellisemmän ja paremman elämän suuntaan. Terapia onkin paitsi vaikeiden asioiden kohtaamista, myös niiden uudelleenjäsentämistä.

Counselling sessions also in English.

"Joskus yksikin keskustelukerta voi riittää" 

MIKSI TERAPIAAN?

Terapiaan hakeutuminen ei edellytä mielenterveysongelmaa. Työskentelyni perustuu ratkaisukeskeiseen viitekehykseen, jossa ongelmien nähdään kuuluvan normaaliin elämään, eikä ongelmallisissa tilanteissa olevia ihmisiä pidetä poikkeavina. Ajan varaamiseksi siis riittää, että ongelma on itsellesi merkittävä ja haluat siihen tukea ja keskusteluapua. Terapeutti voi olla tuki ja turva myös silloin, kun omat voimat eivät enää riitä.

"Monimutkaiset ongelmat eivät aina vaadi monimutkaisia ratkaisuja"

RATKAISUKESKEINEN TERAPIA

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen terapia on yksi psykoterapian muoto. Se on auttamismenetelmä, joka tukee asiakasta eteenpäin erilaisissa elämän vaikeuksissa, muutos- ja kriisitilanteissa ratkaisuja rakentamalla. Ratkaisukeskeisyys eroaa perinteisistä terapiamuodoista siinä, että painopiste ei ole niinkään menneisyyden tai ongelmakohtien ja niiden ilmenemisen tarkastelussa vaan ongelmien ratkaisemisessa. Asetettua päämäärää tavoitellaan kiinnittämällä huomio positiivisiin syy-seuraussuhteisiin, myönteisiin toimintatapoihin sekä luoviin ratkaisuihin. Ominaista tälle työskentelytavalle onkin positiivisuus ja vahva suuntautuminen tulevaisuuteen. Menneisyys nähdään voimavarana, ja sitä hyödynnetään oppimisen näkökulmasta.

Ratkaisukeskeisessä toimintatavassa asiakas on tasavertainen yhteistyökumppani, joka oman elämänsä asiantuntijana asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään ammattilaisten määrittelemät tavoitteet. Terapiassa edetään asiakkaan tahdissa, riittävän pienin askelin. Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään asiakkaan omaa osaamista, kykyä ja taitoa ratkoa käsillä olevia haasteita. On selvää, että kaikki pulmat eivät ole ratkaistavissa, mutta aina on kuitenkin löydettävissä tavoitteita, päämääriä sekä voimavaroja, joiden avulla vaikeista tilanteista joko pääsee eteenpäin tai oppii hyväksymään ja sietämään niitä paremmin.

Lisätietoja saat ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ajattelusta Ratkes ry:n sivuilta osoitteessa www.ratkes.fi

TULE JUTTELEMAAN!

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita